Vladimír BOUDNÍK

VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968), grafik a malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky, založil vlastní umělecký směr, tzv. explosionalismus. Vyučil se nástrojařem, během 2. světové války byl totálně nasazen v Německu. Po válce vystudoval Státní grafickou školu. Pracoval v ČKD Vysočany, kde nacházel materiál a inspiraci pro svoji tvorbu. Součástí explosionalismu byly i pouliční akce (v padesátých letech jich V. Boudník uskutečnil asi sto padesát). Dále psal manifesty a dopisy, které po stovkách rozesílal na úřady, školy aj. státní instituce, jeho poezie vycházela v samizdatu.

Revolver Revue č. 26/1994 publikovala Boudníkův dopis o návštěvě u rodičů Jana Reegena z 8. 7. 1954 (v rámci cyklu Jan Reegen: „Smrt je požár muzea“), č. 29/1995 úryvek z fragmentu o výletě s Jaroslavem Rotbauerem na Slovensko v roce 1951 (v rámci bloku Šli do míst bez metafor – Vladimír Boudník), tamtéž je otištěno sedm Boudníkových grafik. O manifestech českých umělců a psychotiků (mj. i V. Boudníka) píše Ivo Pospiszyl v č. 54/2004. V Edici Revolver Revue vyšla ve dvou vydáních kniha Vladislava Merhauta Zápisky o Vladimíru Boudníkovi.