Petruška ŠUSTROVÁ

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ (nar. 1947), publicistka, 1969–1971 vězněna za činnost ve skupině Hnutí revoluční mládeže, po roce 1971 pracovala jako poštovní úřednice, před vězněním započatá studia na FF UK nesměla dokončit. V letech 1982– 1989 nesměla vykonávat žádnou práci. Signatářka Charty 77 (v roce 1985 mluvčí), členka VONSU. Roku 1990 se stala poradkyní Jana Rumla. Od roku 1992 novinářka.

Pro Revolver Revue připravila řadu rozhovorů a anket, v Kritické Příloze Revolver Revue č. 3/1995 publikovala článek o polské iniciativě KOR (1976), č. 4/1996 recenzi 4. čísla časopisu kavárna A.F.F.A., v č. 5/1996 článek o knihách Haliny Pawlowské, č. 6/1996 recenzi knihy Daniely Fischerové Prst, který se nikdy nedotkne (1995) a v č. 7/1997 recenzi knih Pavla Švandy Portréty (1994) a Zkušenosti (1995).