Petr PLACÁK

PETR PLACÁK (nar. 1964), prozaik, novinář a básník, syn lékaře a překladatele Bedřicha Placáka (1914–1993). Po vyučení mechanikem (1982) pracoval do 1989 postupně jako hlídač, dělník a uklízeč. Souběžně vystudoval Střední průmyslovou školu pro pracující. 1985 byl přijat na ČVUT, StB mu však studium znemožnila. 1992–2000 vystudoval na FF UK historii. Před 1989 organizoval veřejné protesty občanského odporu, 1989–1990 působil krátkou dobu v Koordinačním centru Občanského fóra, v Nezávislém tiskovém středisku a v týdeníku Respekt. 1992 pracoval v Necenzurovaných novinách, 1993 v Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti. 1993–1996 byl redaktorem Českého deníku a Českého týdeníku, od 1995 je vedoucím redaktorem studentských novin Babylon, 1997–2000 externě spolupracoval s Lidovými novinami. 1988 vystoupil jako autor royalistického Manifestu českých dětí, 1990–1992 byl místopředsedou royalistické Koruny české. Publikoval od poloviny 80. let v samizdatu. Tiskem vydal roku 1990 román Medorek (samizdat 1985), povídky Cestou za dobrodružstvím (2000) a roku 1995 přepracovanou básnickou sbírku Obrovský zasněžený hřbitov (samizdat 1987, pod pseud. Petr Zmrzlík). Kádrový dotazník (2001) tvoří Placákovy životopisné rozhovory s 16 českými básníky. V roce 2007 vyšla kniha Fízl.

Revolver Revue č. 14/1990 otiskla tři autorovy prózy z let 1988–1989 Královský hrad, SněžkaJavorina, č. 27/1994 povídku Duch Velkého javoru, č. 30/1995 prózu Starcovy zápisky, č. 35/1997 povídku Rekreace aneb Duchovní obnova Čech a č. 42/2000 prózu Wilder Freiger. Č. 20/1992 přineslo Placákovu odpověď na anketu RR Umění a obživa, v č. 27/1994 vedla s Petrem Placákem rozhovor Petruška Šustrová. RR 34/1997 jej představila v pravidelné rubrice Sedm. Placákovy texty jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (Edice RR 2013), výbor z jeho samizdatových básnických textů vyšel pod názvem Humoresky (Edice RR 2015).

Do Kritické Přílohy Revolver Revue č. 1/1995 přispěl článkem o českých novinách a časopisech, do č. 2/1995 textem o aktuálních česko-německých vztazích, v č. 3/1995 recenzoval sborník Evangelíci o Janu Sarkandrovi, v č. 6/1996 otiskl článek o deníku MfD a v č. 14/1999 článek o výstavě Skupiny 42 v GHMP.