1985

Ivan Lamper, Viktor KarlíkJáchym Topol zakládají samizdatovou revue s názvem Jednou nohou.

První číslo, tištěné cyklostylem a s linorytovou obálkou, vychází nákladem 50 kusů, prodává se ilegálně za 25,– Kčs.

Redakce iniciovala 27. 1. 1985 akci Pocta Magorovi – Smíchovské nádraží.

 • Vyšlo 1.2. číslo Jednou nohou.

 

1986

Vedle titulu Jednou nohou se na obálce 5. čísla objevuje název Revolver Revue.

 • Vyšlo 3.–4. (dvojčíslo) Jednou nohou a 5. číslo Jednou nohou / Revolver Revue.
 

1987

Časopis přejmenován na Revolver Revue (od č. 7). Obálka 7. čísla poprvé realizována ilegálně v tiskárně, vnitřní část revue poprvé a částečně tištěna jehličkovou tiskárnou.

Sloučením samizdatových edic Viktora Karlíka (Edice pro více) a Ivana Lampera (Mozková mrtvice a S. V. M.) vzniká RR editions, později Edice RR. Prvním společným svazkem je Český román Ladislava Klímy.

 • Vyšlo 6. číslo Jednou nohou / Revolver Revue a 7.8. číslo Revolver Revue.
 

1988

Poprvé je použito logo RR, tzv. Košířská madona (obálka RR č. 9), a celé číslo je oříznuto. Součástí 10. čísla jsou poprvé ofsetové reprodukce. Od 11. čísla jsou uváděny kontaktní adresy na redaktory časopisu.

Z Rakouska jsou díky bohemistce Johanně Possetové do Prahy propašovány v krabici od sušenek nálepky na reflexním papíře s textem „Čtěte Revolver Revue, nezávislý magazín, vychází v Praze“, které jsou vylepovány ve zdejších veřejných prostorách.

 • Vyšlo 9., 10.11. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

1989

StB zapálila domek Olgy a Františka Hochmannových, v němž mj. probíhala výroba RR.

Redakce buduje v Musílkově ulici v Praze 5 dílnu na výrobu samizdatů. Náklad posledních samizdatových čísel RR 1213 dosahuje počtu 500 kusů.

V listopadu zakládá Revolver Revue spolu se samizdatovým časopisem Sport Nezávislé tiskové středisko (NTS), které mj. vydává Informační servis, posléze týdeník Respekt a také Revolver Revue (tu do roku 1993).

V samizdatové éře časopisu vzniká Cena Revolver Revue, do roku 1989 udělená hudebníkovi Tonymu Ducháčkovi, spisovateli Janu Novákovi a básníkům Zbyňku Hejdovi a Ivanu M. Jirousovi.

 • Vyšlo 12.13. číslo Revolver Revue.

 

1990

Rok po posledním čísle samizdatovém vychází první nesamizdatové, 14. číslo Revolver Revue. U příležitosti jeho vydání se v pražské Lucerně konala oslava „Zlatá Klamovka“. Cena Revolver Revue je zde in memoriam udělena básnířce Janě Krejcarové.

 • Vyšlo 14. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

1991

Od 15. čísla šéfredaktorem Jáchym Topol.

Revolver Revue č. 17 přinesla obsáhlý portrét Aléna Diviše a RR spolupořádala výstavu jeho kreseb v pražské Galerii mladých U Řečických.

 • Vyšlo 15., 16.17. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

1992

V návaznosti na setrvalý zájem redaktorů časopisu o tvorbu Pavla BrázdyVěry Novákové (14. číslo Revolver Revue přineslo v roce 1990 vůbec první, rozsáhlý Brázdův portrét) je RR spolupořadatelem výstavy „Pavel Brázda, Věra Nováková – 50. léta“ v pražském PKC Ženské domovy. Katalog vychází jako 6. svazek Edice Revolver Revue. V průběhu roku výstava přenesena do Olomouce, Chebu a Budapešti, kde se rovněž uskutečnil Večer Revolver Revue.

Večery Revolver Revue v Divadle Na zábradlí, kde časopis pořádá také výstavy kanálových otisků Viktora Karlíka, fotografií Ivana Lutterera, Jana Malého a Jiřího Poláčka a obrazů Ivana Sobotky. Na prvním z Večerů je udělena Cena Revolver Revue malíři Pavlu Brázdovi, na druhém básníku J. H. Krchovskému.

 • Vyšlo 18., 19.20. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

1993

Od 23. čísla šéfredaktorkou Terezie Pokorná.

RR spolupořádala jednodenní výstavu děl autorů z okruhu revue nazvané „Vidět to tak Hermína“ ve smíchovské hospodě Na Václavce.

Polský časopis Brulion vydává obsáhlý výbor z dosavadních svazků RR.

 

1994

Po odchodu Jáchyma Topola z redakce zůstává jako jediný ze zakládajících členů v RR Viktor Karlík.

Kritickou finanční situaci, která hrozí zánikem revue, řeší mimořádná podpora Nadace Anny Fárové.

Večer Revolver Revue v Českém kulturním centru v Berlíně.

Autobusový zájezd na Ples motáků v Klatovech.

Vznik edice Poštovní galerie, kde byly dosud reprodukovány v monotematických souborech pohlednic práce Aléna Diviše, Roberta Portela, Václava Stratila a Viktora Karlíka.

Večer Revolver Revue v karlínské hospodě U Zábranských, kde je Cena Revolver Revue udělena tajné organisaci B. K. S.

TV dokumentární film režiséra Zdeňka Potužila o Revolver Revue v rámci cyklu Malá nakladatelství II.

Terezie Pokorná a Viktor Karlík zakládají spolu s novým členem redakce Michaelem Špiritem Kritickou Přílohu Revolver Revue. Oba časopisy vycházející třikrát, resp. šestkrát ročně, rediguje týž tříčlenný tým.

 • Vyšlo 25., 26.27. číslo Revolver Revue.

 

1995

1. ples Revolver Revue a nakladatelství Torst v pražském Divadle Archa. Cena Revolver Revue je zde udělena galeristovi Janu Placákovi.

Revolver Revue byla hostem na knižním veletrhu v Lipsku, přednášku o historii revue vedl Martin Machovec.

Vzpomínkový večer na Libora Fáru, uspořádaný v pražském Činoherním klubu u příležitosti vydání 28. čísla RR s obsáhlým portrétem tohoto výtvarníka.

Výstava „Z výtvarného světa Revolver Revue“ v zámku Zlín (pořadatelem Archa Zlín).

 • Vyšlo 28., 29.30. číslo Revolver Revue a 1., 2.3. číslo Kritické Přílohy RR.

 

1996

Večer Revolver Revue v Divadle Archa.

Druhý ples Revolver Revue a nakladatelství Torst v Divadle Archa. Cena Revolver Revue zde udělena kritiku a překladateli Miloslavu Žilinovi.

TV dokumentární film režisérky Evy Koutné o dosavadní historii časopisu „Pět let v podzemí, pět let nad zemí“.

 • Vyšlo 31.32. číslo Revolver Revue a 4., 5.6. číslo Kritické Přílohy RR.

 

1997

Večer Revolver Revue v pražské hospodě Na Slamníku. Cena Revolver Revue udělena výtvarníkovi Rudolfu Dzurkovi.

TV dokumentární film režiséra Štěpána Kačírka o historii pražské hospody Klamovka, mj. spjaté se samizdatovou érou RR.

 • Vyšlo 33., 34., 35.36. číslo Revolver Revue a 7., 8.9. číslo Kritické Přílohy RR.

V Edici RR vyšlo:

 

1998

Večer Revolver Revue ve smíchovské hospodě Na Václavce, s udělením Ceny Revolver Revue kritikovi Martinu Hyblerovi.

Ivan Král a Bang Bang Band pořádají v pražském Paláci Akropolis Koncert pro Revolver Revue.

U příležitost vydání 38. čísla, jehož podstatná část byla věnována slovenskému umění, se konal Večer Revolver Revue v Bratislavě.

 • Vyšlo 37.38. číslo Revolver Revue a 10., 11.12. číslo Kritické Přílohy RR.

 

1999

Uvedení 39. čísla v pražské Galerii Litera, u příležitosti výstavy Viktora Karlíka „Centrum periferie“.

Exkurse do pražské Invalidovny a setkání v karlínské Galerii Litera u příležitosti vydání 41. čísla, které bylo mj. zaměřeno na Karlín.

Na základě „portrétů“, které RR věnovala pražským periferiím, vznikají některé díly TV cyklu dokumentární filmů Praha mizerná.

Večer Revolver Revue v pražském Studiu Paměť – Cena Revolver Revue malíři Ivanu Sobotkovi.

 • Vyšlo 39., 40.41. číslo Revolver Revue a 13., 14.15. číslo Kritické Přílohy RR.

 

2000

Večer Revolver Revue v pražském Studiu Paměť – Cena Revolver Revue malíři Viktoru Pivovarovovi.

 • Vyšlo 42., 43.44. číslo Revolver Revue a 16., 17.18. číslo Kritické Přílohy RR.

 

2001

Na oslavu výročí 15 let Revolver Revue se konalo velké setkání v pražské Týnské literární kavárně. Cenu Revolver Revue zde převzali básník a kritik Nikolaj Stankovič a kritik a filosof Zdeněk Vašíček.

V pražském Činoherním klubu se uskutečnil Večer RR věnovaný Miloslavu Žilinovi, jemuž byl v RR č. 46 věnován blok vzpomínkových textů.

Novým členem redakce se stal Robert Krumphanzl.

V Edici RR vyšlo:

 

2002

Jako mimořádné číslo Revolver Revue vychází u příležitosti dvacátého pátého výročí Charty 77 (a mimo Edici RR) publikace Anticharta.

V jubilejním 50. čísle jsou mj. reprodukovány variace na značku RR – Košířskou madonu od 33 výtvarníků.

Večer Revolver Revue v Činoherním klubu – Cena Revolver Revue předána kritičce Ludmile Vachtové.

 • Vyšlo 49.50. číslo Revolver Revue 22., 23.24. číslo Kritické Přílohy RR.

 

2003

V Galerii Navrátil na Malé Straně a posléze ve výstavní síni Archa-Zlín se konala výstava variací na logo Košířské Madony.

Cenu Revolver Revue obdrželi básník Jaromír Zelenka a spisovatel Ivan Matoušek. Slavnostní předání proběhlo na Večeru RR v Týnské Literární kavárně.

 • Vyšlo 51., 52.53. číslo Revolver Revue a 25., 26.27. číslo Kritické Přílohy RR.

 

2004

30. číslem končí vydávání Kritické Přílohy Revolver Revue.

Černé práce / Black Works Viktora Karlíka byla oceněny v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2004.

 • Vyšlo 54., 55.56. číslo Revolver Revue a 28., 29.30. číslo Kritické Přílohy RR.

V Edici RR vyšlo:

 

2005

Revolver Revue začíná vycházet ve změněné a rozšířené podobě, se zvýšenou periodicitou, jako čtvrtletník.

Novým členem redakce je Marek Vajchr.

V Rakouském kulturním středisku se uskutečnilo setkání nad „bernhardovským“, 59. číslem RR.

V pražském Studiu Paměť se konal Večer Revolver Revue s četbou z próz Krešimira Mićanovice, Petra Holmana, Roberta KrumphanzlaIvo Vodseďálka.

V Edici RR vyšlo:

 

2006

V Týnské literární kavárně se uskutečnil Večer RR a autogramiáda knih Jaroslava Formánka Francouzský rokViktora Karlíka Ruce básníků.

Prestižní Cenu Revolver Revue za rok 2005 získal typograf František Štorm a byla mu předána na Večeru RR 27. dubna v pražské Literární kavárně v Řetězové ulici. Laudatio proslovil Karel Haloun. Jiří Ornest přečetl ukázku z Gombrowiczových Posedlých, která vyšla v RR č. 62. Martin RyšavýMarek Vajchr přečetli ukázky ze sbírky Michaila Kolesova Lovec ticha, vydané v Edici RR.

22. června byl v pražské Literární kavárně v Řetězové ulici představen Deník 1955 Jana Rychlíka z Edice RR a Revolver Revue č. 63: Radovan CharvátMarek Vajchr promluvili o Robertu Walserovi, ukázky z jeho próz přednesl Jiří Ornest.

20. října se konal Večer RRve Vídni. Ve vídeňském kulturním centru Alte Schmiede vystoupili se svými texty Zbyněk Hejda, Jaroslav FormánekMiroslav Drábek. Jejich básně a prózy zazněly česky v autorském přednesu a v německém překladu Christy Rothmeierové v přednesu Kurta Neumanna. S historií a profilem Revolver Revue publikum seznámil Marek Vajchr.

U příležitosti 10. Mezinárodního ročníku dokumentárního filmu Jihlava 2000 vystoupili redaktoři Revolver Revue na komponovaném večeru 27. října. Své texty přednesli Zbyněk HejdaJaroslav Formánek, dále zazněly texty M. Ryšavého, I. VodseďálkaJ. Rychlíka. V rámci doprovodného programu se rovněž konala výstava prací Viktora Karlíka – který byl autorem výtvarného řešení ceny festivalu – v Oblastní galerii Vysočiny ve dnech 24.–29. října.

12. listopadu se v brněnském centru současného umění Skleněná louka konal Večer Revolver Revue věnovaný RR č. 64/2006, zejména tématu „Mary de Rachewiltz a její otec Ezra Pound“.

1. prosince se v Literární kavárně Řetězová uskutečnil další z Večerů RR. Martin Pechlát přečetl úryvek ze scénáře Džiana Babana Mluvicí hlava, Miroslav Drábek ukázku z knihy Michaela Špirita Počátky potíží.

V Edici RR vyšlo:

 

2007

27. února se v pražském Činoherním klubu uskutečnil večer, na němž tajná organisace B. K. S. přednesla poesii z knihy Kaloty (Edice RR 2006) za doprovodu harfenistky Zbyňky Šolcové. Prestižní Cenu Revolver Revue obdržela Věra NovákováIvo Vodseďálek. Laudatio přednesl Marek Vajchr.

Poprvé v historii Ceny Revolver Revue získali laureáti její hmotnou podobu – bronzovou plaketu s motivem RR zhotovil Viktor Karlík.

12. dubna se v kavárně Krásný ztráty konal další z Večerů RR. Představeno bylo 66. číslo Revolver Revue a Jiří Ornest četl z eseje Ivana Dubského „Euforie a šílenství v Turíně (Poslední dny Nietzschovy)“.

Revolver Revue se zúčastnila 13. mezinárodního veletrhu Svět knihy Praha (3.–6. května, Výstaviště Praha). 4. května byla v rámci veletrhu Svět knihy uvedena kniha Zbyňka Hejdy Sny…

28. června se v Literární kavárně v Řetězové ulici uskutečnil další z Večerů Revolver Revue. Zbyněk Hejda četl ze své knihy Sny… a bylo představeno 67. číslo Revolver Revue.

19. října se uskutečnil v baru Krásné ztráty Večer Revolver Revue. Jiří Ornest četl ukázky z posledních dvou svazků Edice Revolver Revue, knihy Witolda Gomrowicze Trans-AtlantikAlexandera Hohensteina Wathegau: Deník z let 1941–42.

 • Vyšlo 66., 67., 68.69. (+ Událost sezóny 2006/07) číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2008

Na Cenu F. X. Šaldy jsou nominovány dva tituly z Edice Revolver Revue: Vyložené knihy Marka Vajchra a výbor z kritických textů Pavly Pečinkové Je třeba si vybrat. Na Cenu Magnesia Litera v kategorii poezie je nominována sbírka Zbyňka Hejdy Sny…

3. dubna bylo v Týnské literární kavárně uvedeno 70. číslo Revolver Revue s obsáhlým blokem Céline v Čechách.

12. května pořádala Revolver Revue ve spolupráci s Francouzským institutem célinovské sympozium, na němž jsou za velkého zájmu veřejnosti mj. promítány dokumentární filmy zachycující spisovatele a jeho ženu a prosloveny příspěvky Anny Kareninové, Alice StaškovéZbyňka Hejdy.

Revolver Revue a knihy Edice RR představeny na mezinárodním veletrhu Svět knihy (24.–27. dubna).

5. června se v klubu Skutečnost uskutečnilo pod názvem Cesta Náhradní službou scénické čtení divadla pražských bezdomovců Ježek a čížek, inspirované zbrusu novými tituly Edice RR: Cestou Jaroslava FormánkaNáhradní službou Miroslava Drábka.

V Edici RR vyšlo:

 

2009

6. března byla v knihkupectví Týnské literární kavárny uvedena kniha Martina Hyblera Kolem dokola.

12. května se v klubu Roxy uskutečnil společný křest Revolver Revue č. 74 a nové desky skupiny WWW Tanec sekyr.

Cesty na Sibiř Martina Ryšavého obdržely v kategorii próza, Eseje o typografii Františka Štorma v kategorii publicistika a esejistika Cenu Magnesia Litera 2009. V soutěži Nejkrásnější české knihy byly oceněny Štormovy Eseje o typografiiMůj domácí sebezpyt Magdaleny Kalistové.

RR se zúčastnila veletrhu Svět knihy.

Cenu Revolver Revue za rok 2008 převzal za více než třicetiletou práci v oblasti nezávislé kultury (Jazzová sekce, Unijazz ad.) Čestmír Huňát. Slavnostní předání proběhlo 24. června v klubu Kaštan, vystoupili Banana Split a Jeho Moralisté a DJ Ondřej Štindl.

16. září se v Krásných ztrátách uskutečnil Večer RR, na němž byla uvedena Oslava Ivana Matouška a prózy Viktora Šlajchrta otištěné v Revolver Revue č. 76.

26. listopadu proběhla v knihkupectví Fišer autogramiáda knih Ivana Matouška OslavaKarla HalounaLubomíra Martínka Otrava krve, představeno bylo též 77. číslo Revolver Revue s mimořádnou přílohou – Klasifikací typografických písem Jana Solpery.

 • Vyšlo 74. (+ CD skupiny WWW), 75., 76.77. (+ Klasifikace typografických písem Jana Solpery) číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2010

20. února oslavila Revolver Revue na Nové scéně Národního divadla 25 let své existence. Po Poctě Zbyňku Hejdovi zde byla skupině WWW (Ondřej Anděra, Lubomír Typlt, Milesa Zrnič) slavnostně předána Cena Revolver Revue za rok 2009, proběhlo Orákulum tajné organizace B. K. S., vernisáž výstavy Nevadí tvůrčí formace kunstWerk, vystoupení skupin WWW, Banana Split a Jeho Moralisté a Velvet Revival Band a DJ Ondřeje Štindla.

V soutěži Magnesia Litera byla v kategorii próza oceněna kniha Ivana Matouška Oslava.

27. května se u příležitosti koncertu kapely The Plastic People of the Universe v klubu Vagon uskutečnil křest knihy Háro. Vzpomínky a dokumenty.

17. června proběhl v Krásných ztrátách večer, na němž byly za účasti autorů představeny básnické sbírky Víta Kremličky Autentický kulovátor a Ladislava Puršla Záznam, dále projekt Jedna věta, který svými zápisky otevřel Ivan Matoušek. Uvedeno bylo také 79. číslo Revolver Revue, mj. s prvním českým překladem Nabokovova Bledého ohně, o němž promluvil Pavel Dominik a Jiří Pelán, a s obsáhlým blokem o kauze Lexikon české literatury, který uvedl Jiří Brabec a Luboš Merhaut.

5. prosince se na Nové scéně Národního divadla uskutečnil první ročník předvánočního trhu knih, designu a hudby pořádaného redakcí RR – Mikuláš Revolver Revue a její hosté. V rámci bohatého doprovodného programu zahrálo loutkové divadlo Teartr Rajdo a vystoupili Dagmar Urbánková (stolní chlebové variace), Petr Borkovec, Jaroslav Formánek, Vít Kremlička, Martin Ryšavý, Jaromír Typlt a J. H. Krchovský, nakladatelství Baobab, Mot a Interzone vedly dětské výtvarné dílny a RR představila Revolver Revue č. 81. Večer byl promítán film Jan Hus – Mše za tři mrtvé muže Miroslava Bambuška.

V prosinci RR otevřela nové webové stránky. Jejich podobu navrhl Jan Čumlivski /3.dílna/ a realizoval je Jakub Sládek (Onkubator).

 • Vyšlo 78. (+ DVD s filmem Malupien. Olšový spas Martina Ryšavého), 79. (+ Jedna věta Ivana Matouška), 80. (+ Jedna věta Víta Kremličky) a 81. číslo (+ Jedna věta Jaroslava Formánka) Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2011

15. února se v kavárně Fra uskutečnilo čtení Martina Ryšavého z románu Vrač (úvodní slovo Karolína Jirkalová).

Kniha byla oceněna v kategorii próza soutěže Magnesia Litera a získala Cenu Josefa Škvoreckého.

Revolver Revue se stala kmotrem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust a 5. března se u této příležitosti uskutečnil v Mlýnské kavárně večer Masopust na Masopust v Mlýnské (scénické čtení nové hry Lenky Lagronové v podání herců ze souboru Masopust, koncert kapely Masopust Revival Band).

7. dubna se v Českém centru uskutečnila vernisáž výstavy Viktora Karlíka Světla města a uvedení stejnojmenné knihy, vydané v Edici RR (úvodní slovo Pavla Pečinková).

28. dubna proběhl v Českém centru Praha Večer RR, na němž bylo uvedeno 82. číslo (vystoupili Viktor Šlajchrt, Petr Borkovec, Petr HalmayŠtěpán Nosek) s mimořádnou přílohou – knihou Stanice Čtyřsloupový ostrov Martina Ryšavého.

Cenu Revolver Revue za rok 2010 obdrželi básník Vít Kremlička a výtvarník Chrudoš Valoušek. Slavnostní předání proběhlo 2. června v klubu U Rafa, vystoupili tvůrčí formace kunstWerk, Banana Split a Jeho Moralisté a Sehr gut DJ´s.

Revolver Revue se zúčastnila prvního ročníku „knižního jarmarku“ Knihex, který se konal 12. června na pražské náplavce pod Rašínovým nábřežím.

Karikaturista Jiří Winter-Neprakta zažaloval Revolver Revue kvůli knize Háro. Vzpomínky a dokumenty, v níž bylo reprodukováno několik karikatur vlasatců, jež Neprakta před rokem 1989 publikoval v normalizačním tisku.

3. října bylo v kavárně Unijazz uvedeno 84. číslo Revolver Revue s mimořádnou přílohou – Jednou větou Petra Borkovce – a dalšími novinkami z Edice RR: básnickým debutem Václava Gruši Kukaččí sirotčinec a prozaickou prvotinou Martina Ryšavého Lesní chodci.

Revolver Revue byla hostem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 27. října se v rámci festivalu uskutečnil v Kavárně na náměstí Večer RR, na němž ze svých Jedněch vět četli Jaroslav Formánek, Vít Kremlička, Ivan MatoušekIvo Vodseďálek.

1. listopadu proběhl v Literární kavárně Řetězová Večer RR, na němž byla představena kniha Viktora Šlajchrta Bankrot .

4. prosince se na Nové scéně uskutečnil druhý ročník Knižního Mikuláše s Revolver Revue a jejími hosty (autogramiáda M. Ryšavého, V. Šlajchrta, P. Borkovce ad., představení Komedie vánoční aneb Herodes je zlosti plnej divadla Masopust).

Revolver Revue se zúčastnila festivalu designSUPERMARKET 2011 (7. až 11. prosince v paláci Archa).

 • Vyšlo 82. (+ Stanice Čtyřsloupový ostrov Martina Ryšavého), 83. (+ Jedna věta Ivo Vodseďálka), 84. (+ Jedna věta Petra Borkovce) a 85. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2012

19. ledna proběhl v Rakouském kulturním fóru večer Hugo von Hofmannsthal v Revolver Revue. Lucie Merhautová a Marek Vajchr představili tematický blok 85. čísla RR věnovaný pozoruhodné části prozaické tvorby Hugo von Hofmannsthala, která doposud nebyla publikována v českém překladu. Ukázky z Hofmannsthalova díla četl Miloslav König.

11. března byla v Činoherním klubu uvedena kniha Souostroví Rusko (Ikony postsovětské kultury) Tomáše Glance. Z románu Vrač četl Martin Ryšavý, jenž posléze vystoupil se svou kapelou Bouchací šrouby.

Román Vrač obdržel prestižní cenu Bank Austria Literaris 2012, která byla slavnostně vyhlášena na knižním veletrhu v Lipsku.

U příležitosti vydání knihy Souostroví Rusko v Edici RR se uskutečnily dvě přednášky Tomáše Glance: „Nové jevy souostroví Rusko – aktuální ruská kultura v širším kontextu“ (28. března v Národní knihovně ČR) a „Nové světy nových obrazů“ (26. dubna v Českém centru Praha).

U příležitosti výstavy a vydání knihy Viktora Karlíka Podzemní práce / Underground Work se ve výstavní síni „13“ Západočeské galerie v Plzni uskutečnilo: 25. května čtení J. H. Krchovského, 20. června a 31. července komentovaná prohlídka výstavy s Pavlou PečinkovouPetrem Jindrou, 27. června Večer s Revolver Revue, na němž vystoupil Jáchym Topol, Revolver Revue č. 87 uvedli Viktor KarlíkTerezie PokornáMichael Špirit promluvil na téma „Pozemská poezie – literatura na zemi a v podzemí“, 16. července beseda „Normalizace osmdesátých let a nezávislý život vs. normalizační stereotypy dnes“ s Danou Němcovvou a Adamem Drdou, a 9. srpna přednáška Milana Kohouta na téma undergroundová „Druhá kultura“ osmdesátých let v Plzni: vyprávění, čtení, dobové diapozitivy a filmy.

Revolver Revue se zúčastnila druhého ročníku „knižního jarmarku“ Knihex, který se konal 10. června na pražské náplavce pod Rašínovým nábřežím, a festivalu Skrz na skrz, pořádaného studenty AMU a VŠUP 15. a 16. června na Střeleckém ostrově.

Cenu Revolver Revue za rok 2011 obdržel politolog a kritik Bohumil Doležal. Slavnostní předání se uskutečnilo 14. června v kavárně Malá ryba.

20. září se v Café V lese uskutečnil další Večer RR. Uvedeno bylo 88. číslo RR s mimořádnou přílohou – DVD se dvěma filmy Jana Foukala –, knihy Viktora Karlíka Podzemní práce / Underground WorkJana Čumlivského Union – Ideální stát. V rámci programu vystoupili Vít Kremlička, Jáchym Topol, Petr PlacákJ. H. Krchovský, kapela Krch-off band, Diktát a RR DJ.

Revolver Revue se zúčastnila prvního ročníku festivalu malých nakladatelů Tabook, který se konal 5.–6. října v Táboře.

7. listopadu byla v knihkupectví Ostrov uvedena próza Muškátový oříšek Lubomíra Martínka.

9. prosince se uskutečnil již třetí ročník předvánočního trhu malých nakladatelů pořádaného Revolver Revue, tentokrát pod názvem Vratislav s Revolver Revue a jejími hosty (Oslík a vůl v podání souboru Masopust, koncert kapely Bouchací šrouby, scénické čtení O vlku šediváku Terezy Říčanové, výtvarná dílna Dagmar Urbánkové, uvedení Knihy chat tvůrčí formace kunstWerk ad.).

 • Vyšlo 86. (+ Jedna věta Pavla Kolmačky), 87. (+ Jedna věta Viktora Šlajchrta), 88. (+ DVD se dvěma filmy Jana Foukala: Poslední přednáška Egona Bondyho, The Making Of) a 89. (+ Smrti stejně neuniknu – to ti mohu slíbit Víta Kremličky) číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2013

3. dubna se v Knihovně Václava Havla uskutečnilo čtení ze sbírky Z lemu snu / Traumsaum Richarda Pietrasse v podání její překladatelky Věry Koubové.

Věra Koubová získala Cenu Magnesia Litera 2013 za překlad sbírky německého básníka Richarda Pietrasse Z lemu snu / Traumsaum, která vyšla v Edici Revolver Revue v grafické úpravě a s ilustracemi Luboše Drtiny (česko-německé vydání).

Novinářskou cenu za Nejlepší reportáž v psané žurnalistice obdržel redaktor ČT Josef Pazderka za příspěvek o událostech v Beslanu, který uveřejnila Revolver Revue v č. 87/2012 a 88/2012.

Revolver Revue se zúčastnila festivalu Fashionbook, který se konal ve dnech 10. května až 1. června na Karlově náměstí.

Cenu Revolver Revue za rok 2012 obdržel fotograf Ondřej Němec. Slavnostní předání proběhlo 20. června v café V lese. V rámci večera byla uvedena RR č. 91, představeny byly nové básně J. H. Krchovského z tohoto čísla, básnická sbírka Tibetiana Víta Kremličky a kniha povídek Jako pes Filipa Topola. Promítán byl filmový samizdat „1984“ Blumfelda S. M. a zahráli All Tomorrow's Parties Band a RR DJ.

Revolver Revue se zúčastnila festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře (3.–5. října). 5. října se v rámci festivalového programu uskutečnil Večer RR, na němž proběhlo setkání s autory vybraných knih z Edice Revolver Revue: básník Richard Pietrass a jeho překladatelka Věra Koubová (Z lemu snu / Traumsaum), spisovatel Lubomír Martínek (Let želvy, Muškátový oříšek) a členové vystavující tvůrčí formace (Kniha chat). Na závěr celodenního programu zahráli v pivnici U Lva Banana Split a Jeho Moralisté.

Ve dnech 14.–15. listopadu uspořádala Revolver Revue v prostorách FAMU konferenci I. M. Jirous. O Jirousově básnickém, kritickém a teoretickém díle, jeho reflexi, problematice undergroundu a dalších tématech hovořili: M. Baugh, I. Bierhanzl, A. Drda, M. Geisler, J. Gruntorád, P. Hruška, M. Hybler, P. Jindra, M. Juříková, V. Karlík, R. Krumphanzl, M. Machovec, N. Maslowski, L. Merhaut, D. Němcová, P. Pečinková, T. Pokorná, J. Quinn, F. Stárek, V. Šlajchrt, M. Špirit, V. Tuckerová a M. Vajchr. Konference byla zakončena Večerem RR 15. listopadu v Café V Lese, na němž z básní I. M. Jirouse četli Petr Hruška, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Luděk Marks a Petr Placák a k poslechu i tanci zahráli All Tomorrow's Parties Band a Tea Jay Ivo.

7. prosince redakce pořádala na Nové scéně další ročník předvánočního trhu malých nakladatelů, tentokrát pod názvem Ambrož s Revolver Revue a jejími hosty (představení I. M. Jirous: Magor v Betlémě Divadla Masopust, scénický horůrek Černá paní Terezy Říčanové, loutkové představení Martina Nodla, promítání a dílna Evy Volfové, promítání filmu Normalizační loutka /Buchty a loutky + Člověk v tísni/).

12. prosince byla v knihkupectví Ostrov uvedena Revolver Revue č. 93. Marek Vajchr a Radovan Charvát představili obsáhlý blok věnovaný Robertu Musilovi a Martin Ryšavý uvedl první RR audioknihu – román Vrač –, která vyšla jako samostatně neprodejná příloha tohoto čísla.

 • Vyšlo 90., 91. (+ Jedna věta Ludmily Vachtové), 92. (+ Jedna věta Jeana-Gasparda Páleníčka) a 93. (+ audiokniha Martin Ryšavý čte svůj román Vrač) číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:  

 

2014

22. ledna se u příležitosti vydání RR č. 93 s první RR audioknihou uskutečnilo v Galerii Montmartre autorské čtení Martina Ryšavého z románu Vrač s originálním hudebním doprovodem Pavla Kopeckého a Petra Vokála.

8. února se u příležitosti vydání antologie poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě konal na Novoměstské radnici a v Café Neustadt Večer RR. Ze svých básní pojatých do antologie četli Jáchym Topol, J. H. Krchovský, Petr Placák, Vít Kremlička, Ewald Murrer, Martin Socha, Luděk Marks, Vít Brukner, Tony Ducháček, Karel Malík a Anna Wágnerová. K tanci a poslechu zahráli kapely Garage, Echt! a Krch-off band.

11. února proběhal vernisáž výstavy Viktora Karlíka v Knihovně Václava Havla (promluvil Michael Špirit a vystoupila skupina Ženy).

3. března se v Židovském muzeu v Praze konala přednáška Adama Drdy nazvaná „Zvláštní zacházení“. Tématem se zabývá i kniha téhož autora, která následně vyšla v Edici Revolver Revue.

20. března se v Knihovně Václava Havla v Galerie Montmartre uskutečnil večer věnovaný antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě. O básních v knize zastoupených promluvil v příspěvku s názvem „Jak nepřebrat“ literární kritik a editor Marek Vajchr a z poesie Víta Bruknera, Tonyho Ducháčka, Víta Kremličky, J. H. Krchovského, Karla Malíka, Luďka Markse, Ewalda Murrera, Petra Placáka, Martina Sochy, Filipa Topola, Jáchyma Topola a Anny Wágnerové četli herci Ivana Uhlířová a Miloslav König (koncepce scénického čtení: divadlo Masopust). Program uzavřel literární historik Michael Špirit přednáškou „Nos, který zmizel: Básníci druhé generace undergroundu v akademických dějinách“.

Revolver Revue se zúčastnila „malotrhu“ Kniha z kniha, který se konal 21. března v prostorách kina Ponrepo.

3. dubna se u příležitosti vydání RR č. 94/2014, jehož část je věnována Zbyňku Hejdovi, uskutečnil v Kavárně Liberál další Večer RR. Z Hejdových básní četli Petr Borkovec, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Ivan Matoušek, Petr Placák, Ladislav Puršl, Martin Ryšavý, Jaromír Typlt, Pavel Zajíček a o interview se Zbyňkem Hejdou, které v čísle vyšlo, promluvil jeho autor Jean-Gaspard Páleníček.

22. května byla v Café Neustadt na Novoměstské radnici autorským čtením uvedena kniha Domeček Terezy Límanové.  

Cenu Revolver Revue za rok 2013 obdržel básník, hudebník a výtvarník Pavel Zajíček. Slavnostní předání proběhlo 6. června v klubu Podnik a v rámci jeho programu vystoupily kapely DG 307, Krch-off band, Johannes Benz, Garage a DJ Arwen und der Hexer.

11. června se v Pražském literárním domě konalo autorské čtení německého básníka Jörga Berniga, z jehož básní vyšel v Revolver Revue č. 93 pod titulem V zaniklých říších výbor v překladu Věry Koubové.

12. června se v antikvariátu a kavárně U moudrých luceren uskutečnilo autorské čtení z prozaické prvotiny Terezy Límanové Domeček.

Revolver Revue se zúčastnila čtvrtého ročníku „knižního jarmarku“ Knihex, který se konal 22. června na pražské náplavce pod Rašínovým nábřežím.

15. září byla v kavárně a čítárně Unijazz společně s Revolver Revue č. 96 uvedena kniha Magorova konference (k dílu I. M. Jirouse).

15. října se v ostravském podniku Absintový Les uskutečnila „Paseka Petra Hrušky“, v rámci níž vystoupili šéfredaktorka RR Terezie Pokorná, výtvarník a redaktor RR Viktor Karlík a stálí spolupracovníci RR – publicista, rozhlasový dokumentarista a editor Adam Drda a překladatel a redaktor Petr Onufer. Večerem provedl Petr Hruška.

14. listopadu byla v kavárně Potrvá autorským čtením uvedena kniha Borjany Dodovy Inverzní kyvadlo. Zahrála kapela Spal.

Pod názvem „Ohlédni se v hněvu“ se v prostorách Jatka78 konala společná oslava RR a Banana Split 25. výročí 17. listopadu. Uvedena byla kniha Bohumila Doležala Události a k tanci a poslechu zahráli Banana Split a Jeho Moralisté.

27. listopadu se v kavárně Jericho uskutečnilo uvedení knižního výboru Události Bohumila Doležala.

Revolver Revue se i v tomto roce zúčastnila malotrhu Kniha z kniha, který se konal 26. listopadu v prostorách kina Ponrepo, a druhého ročníku zimního Knihexu, jenž proběhl 7. prosince v prostoru Jatka78 v Pražské tržnici.

 • Vyšlo 94. (+ Jedna věta Martina Sochy), 95., 96.97. (+ Jedna věta Jana Čumlivského) číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2015

22. ledna byla v kavárně Liberál uvedena kniha Adama Drdy Zvláštní zacházení (Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau). Knihu představil a o tématu „České vzpomínání na šoa, Osvětim – a na rodinný tábor“ promluvil autor. Součástí programu byla také projekce krátkých filmových záznamů-vzpomínek přeživších. (Fotoreportáž Petra Horčičky zde.)

16. dubna se v kavárně Liberál uskutečnil večer, na němž byla představena Revolver Revue č. 98 a nová kniha Petra Hrušky Jedna věta, jež vyšla jako jeho samostatně neprodejná příloha. (Fotoreportáž Ondřeje Přibyla zde.)

5. května proběhl v Knihovně Václava Havla večer věnovaný Ondřeji Němcovi a jeho první samostatné knize Torzo (1973–1989).

4. června se v Zahradní restauraci Klamovka konal Velký večer RR. Ze svých nových knih z Edice RR četli J. H. Krchovský (Tak ještě jedno jaro tedy) a Petr Placák (Humoresky). K tanci a poslechu zahráli Krch-off band, Andrej Polanský wtf Emül Langman a Sketa Syn. (Fotoreportáže Karla Cudlína a Petra Horčičky zde.)

18. června se v kavárně Souterrain uskutečnil další RR večer. Z prozaického debutu Martina Bořkovce Vědomost četl autor, o neznámých prozaických textech Petra Kabeše, jemuž byl v Revolver Revue č. 99 věnován obsáhlý blok, promluvil Miroslav Topinka a ze své Jedné věty četl za hudebního doprovodu Ivana Manolova ukázku Pavel Zajíček. (Fotoreportáže Karla Cudlína a Petra Horčičky zde.)

16. října oslavila Revolver Revue v holešovických Jatkách78 30 let své nepřetržité existence a vydání jubilejního 100. čísla. Malíř Josef Žáček převzal u této příležitosti Cenu Revolver Revue za rok 2015 a k tanci a poslechu zahráli Anatopia (Berlín), Banana Split a jeho Moralisté, Echt!, Andrej Polanský wtf Emül Langman, Vítrholc, Sketa Syn a DJ džej kej. Večerem provázeli Zdeněk „Hmyzák“ Novák a Marek Vajchr. Součástí oslavy byla i tombola s hodnotnými cenami – originály výtvarných prací Pavla Brázdy, Michala Cihláře, Viktora Karlíka, tvůrčí formace kunstWerk, Věry Novákové, Františka Štorma a Chrudoše Valouška, knihy z Edice Revolver Revue a předplatné časopisu na rok 2016. (Fotoreportáže Karla Cudlína a Petra Horčičky zde, spot zde.)

Od 12. října do 12. prosince probíhaly v kavárně Jericho Týdny Revolver Revue. Ke zhlédnutí byla výstava 100 čísel + 30 let v obálkách Revolver Revue. 3. listopadu se zde uskutečnil večer věnovaný tématu „kauza Kundera“, na němž vystoupili Adam Drda a Marek Vajchr.

10. prosince se v kavárně Jericho uskutečnil večer, na němž byla uvedena Revolver Revue č. 101, výbor z reflexí Terezie Pokorné Kritické chvíle a kniha Jaroslava Formánka Škrábanice. (Fotoreportáž Petra Horčičky zde.)

Revolver Revue se i v roce 2015 zúčastnila „knižního jarmarku“ Knihex (21. června pod Rašínovým nábřežím a 12. až 13. prosince ve Studiu Alt@) a festivalu malých nakladatelů Tabook, jenž se uskutečnil 1. až 3. října v Táboře.

 • Vyšlo 98. (+ Jedna věta Petra Hrušky), 99. (+ Jedna věta Pavla Zajíčka), 100.101. číslo Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

2016

14. ledna se v kavárně Souterrain konal Večer RR. Knihu Susanne Fall Terezín, ráj mezi lágry uvedli Marek Vajchr a Jan Seidl, ukázku přečetla překladatelka knihy Věra Koubová. Dílo Anny Marie Jokl, jíž byl věnován blok v RR č. 101, představila Kateřina Lepic.

2. února proběhl v kavárně Liberál večer u příležitosti nedožitých narozenin Zbyňka Hejdy a nedávného druhého vydání jeho Snů… v Edici RR. Vystoupili Petr Borkovec, Adam Drda, Miloš Doležal, Jaroslav Formánek, Petr Hruška, Viktor Karlík, Pavel Kolmačka, Robert Krumphanzl, Ivan Matoušek, Petr Onufer, Jean-Gaspard Páleníček, Antonín Petruželka, Jiří Soukup, Michael Špirit, Marek Vajchr, Jan Vevera a Edita Onuferová a Terezie Pokorná. (Fotoreportáž Petra Horčičky zde.)

25. února se v prostorách Ateliéru Josefa Sudka uskutečnilo veřejné předčítání z Knihy chat tvůrčí formace kunstWerk.

15. března se u příležitosti výstavy Viktora Karlíka Ruce básníků / Hands of Poets v Ateliéru Josefa Sudka (9. března až 8. dubna) konal další Večer RR. Ze svých básní četli Petr Borkovec, Jáchym Topol, Pavel Zajíček, Vít Kremlička a Petr Hruška, kteří jsou zastoupeni i ve stejnojmenné knize, vydané podruhé v rozšířené a nové grafické úpravě Luboše Drtiny v Edici RR. (Fotoreportáž Oskara Helcela zde.)

7. dubna se v Knihovně Václava Havla uskutečnil večer věnovaný některým tématům Revolver Revue č. 102. O spolupráci Egona Bondyho se Státní bezpečností v rámci diskuse moderované Adamem Drdou promluvili Petr Blažek, Radek Schovánek, Marek Vajchr a Miroslav Vodrážka. Osobnost ruského básníka a performera Dmitrije Prigova přiblížili Hana Kosáková a Tomáš Glanc. (Fotoreportáž Ondřeje Němce zde.)

26. května bylo v Zahradní restauraci Klamovka uvedeno 103. číslo Revolver Revue a kniha Děsivý spřežení Jáchyma Topola. K tanci a poslechu zahráli Ježíš táhne na Berlín, Echt! a The Guilty Pleasures.

Ve dnech 8.–9. června pořádala Revolver Revue ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK ve Šporkově paláci konferenci věnovanou dílu a osobnosti literárního kritika Jana Lopatky. V rámci programu vystoupili: Petr Blažek, Jiří Brabec, Bohumil Doležal, Adam Drda, Michal Kosák, Robert Krumphanzl, Marie Langerová, Miroslav Petříček, Terezie Pokorná, Jan Pospíšil, Marie Smějsíková, Michael Špirit, Jan Šulc, Veronika Tuckerová, Marek Vajchr, Miroslav Vodrážka, Eva Vrabcová a Paul Wilson. Sympozium bylo zakončeno 9. června večerem v Klubu FAMU, na němž byla Janu Lopatkovi in memoriam předána Cena Revolver Revue. K tanci a poslechu zahráli Krch-off band, Sketa Syn a DJ džej kej. (Fotoreportáž Ondřeje Přibyla zde, více o konferenci zde.)

Terezie Pokorná obdržela za knihu Kritické chvíle Cenu F. X. Šaldy za rok 2015. Cena byla předána 30. června v Museu Kampa.

20. září se v kavárně Liberál uskutečnil večer věnovaný Revolver Revue č. 104 a nově nalezeným textům Jana Hanče, od jehož narození uplynulo v tomto roce sto let a jemuž je podstatná část čísla věnována. O tématu promluvil a ukázku z výboru přečetl Michael Špirit. U příležitosti devadesátých narozenin Ivana Dubského četl ukázku z knihy O Nietzschovi Marek Vajchr.

12. října se v plzeňských Křižíkových sadech a následně v prostorách výstavní síně Masné krámy Západočeské galerie v Plzni konal večer věnovaný Janu Hančovi, jemuž je věnována podstatná část Revolver Revue č. 104, a knize Marka Vajchra Jména příběhu.

3. listopadu byly v kavárně Jericho za účasti autorů uvedeny knihy Svátek Lukáše Csicselyho a Manuály Radima Langera.

1. prosince proběhl v kavárně Neustadt další Večer RR. Představeny byly knihy Jména příběhu Marka Vajchra, Revolver Revue č. 105 a dílo Marlene Haushofer, z něhož v čísle vyšla ukázka, a Jedna věta Mikea Baugha. Vystoupili autoři, Kateřina Lepic, Petr Onufer a Terezie Pokorná.

Revolver Revue se zúčastnila dalšího ročníku letního a zimního Knihexu (19. června na ostrově Štvanice a 3.–4. prosince ve Studiu ALTA.

 • Vyšlo 102. (+ Jedna věta Štěpána Noska), 103. (+ Jedna věta Anny Kareninové), 104.105. (+ Jedna věta Mikea Baugha) Revolver Revue.

V Edici RR vyšlo:

 

2017

22. února se v kavárně Unijazz uskutečnilo setkání nad knihou RR rozhovory. Komentovanou prohlídku knihou vedl Marek Vajchr (fotoreportáž Anny-Marie Berdychové zde).

V březnu vydala Revolver Revue první RR noviny, příležitostný tisk, zdarma distribuovaný na vybraných místech. Vydání přineslo anketu Událost roku 2016, do níž o svých nejvýraznějších zážitcích z oblasti umění a kultury přispěly desítky vyzvaných osobností (anketa v úplnosti zveřejněna na Bubínku Revolveru: I. část, II. část, III. část).

18. dubna pořádala RR ve Šporkově paláci diskusi k otázce, jak Trump mění Ameriku. Vystoupili americký bohemista a překladatel Mike Baugh a kanadský bohemista, překladatel a publicista Paul Wilson, moderoval Petr Onufer (fotoreportáž a I. a II. část videozáznamu Ondřeje Přibyla). 

Cenu Revolver Revue obdržel Paul Wilson. Slavnostní předání proběhlo 19. dubna v pražském klubu Roxy. Součástí večera byla pocta laureátovi, na níž vystoupili herci Ivana Uhlířová a Miloslav König, a k tanci a poslechu zahrály kapely WWW a Anatopia (fotoreportáž Karla Cudlína a Anny-Marie Berdychové zde).

15. června byla v Klubu FAMU uvedena kniha Jan Lopatka (1940–1993) a Revolver Revue č. 107 s Jednou větou Miloše Doležala. Na závěr večera zahráli Sketa Syn.

Revolver Revue se zúčastnila festivalu Buchty a loutky dětem (19. září v Kinského zahradě).

1. listopadu se v Café Club Míšeňská uskutečnil večer s autorským čtením Dagmar Urbánkové a Jaroslava Formánka z knih Dům a Morituri. Jaromír Typlt uvedl Revolver Revue č. 108.

9. listopadu pořádala Revolver Revue v prostoru Venuše ve Švehlovce konferenci FXŠ MMXVII, věnovanou osobnosti a dílu F. X. Šaldy. O tématu promluvili: Jiří Brabec, Annalisa Cosentino, Jiří Flaišman a Michal Kosák, Libuše Heczková, Robert Krumphanzl, Lucie Malá, Miroslav Petříček, Marie Rakušanová, Michael Špirit a Marek Vajchr. Sympozium bylo zakončeno jevištní koláží z textů F. X. Šaldy Divadla Masopust v dramaturgii Terezy Marečková a režii Ivany Uhlířové. U příležitosti šaldovských výročí vydává redakce speciální RR noviny

28. listopadu se v Café Club Míšeňská uskutečnil závěrečný večer sezóny: uvedena byla Revolver Revue č. 109, Deník z Konga Josepha Conrada a výbor z textů Adama Drdy Jak kdo.

 • Vyšlo 106., 107. (+ Jedna věta Miloše Doležala), 108.109. (+ Deník z Konga Josepha Conrada) číslo Revolver Revue a 1. (Událost roku 2016) a 2. (F. X. Šalda) vydání speciálních RR novin. 

V Edici RR vyšlo:

 

2018

27. února se v Klubu FAMU uskutečnil Večer RR k devadesátinám malířky Věry Novákové a u příležitosti vydání RR novin věnovaných malíři Pavlu Brázdovi. Večerem provázela Terezie Pokorná, vystoupil Ivan Matoušek.

20. března proběhlo v Café Club Míšeňská uvedení Revolver Revue č. 110Jedné věty Roberta Krumphanzla, která vyšla jako samostatně neprodejná příloha čísla. Tvorbu thajské malířky La Inthonkaew, jíž je věnován i blok v RR č. 110/2018, představil Jaromír Typlt a Ondřej Sekanina a ze své Jedné věty četl Robert Krumphanzl.

14. června se ve Vinohradském pivovaru uskutečnil Velký večer RR, na němž byla slavnostně předána Cena RR překladatelce Anně Kareninové a hudebníkovi a performerovi Zdeňku „Hmyzáku“ Novákovi. Uvedeno bylo také 111. číslo Revolver RevueJednou větou Jaromíra Zelenky. Vystoupil herec Kajetán Písařovic, zahráli Kolena a The Guilty Pleasures.

20. září se v Café Club Míšeňská konalo další literární setkání: uvedena byla RR č. 112/2018Jednou větou Michala Cihláře, která vyšla jako samostatně neprodejná příloha čísla, a kniha Ezra Pound v (post)kultuře Jakuba Guziura. Vystoupili Michal Cihlář, Jakub Guziur, z Jedné věty četl herec Kajetán Písařovic.

Revolver Revue se zúčastnila 12. ročníku festivalu Buchty a loutky dětem (22. září, Kinského zahrada).

18. října byly v Café Club Míšeňská uvedeny dva prozaické knižní debuty z Edice RR: kniha Nakrmit kámen polské scenáristky a režisérky Bronky Nowické v překladu Heleny Stachové a výbor z próz Lucie Holé Příznaky.

27. listopadu se u příležitosti výročí let 1948 a 1968 uskutečnilo v prostoru Venuše ve Švehlovce celodenní Sympozium 8 s tématem komunismus – elity – dnešek. Své příspěvky přednesli a o společenských i kulturních otázkách historie i dneška diskutovali: Jaroslav Cuhra, Barbora Čiháková, Bohumil Doležal, Adam Drda, Tomáš Hermann, Petr Jindra, Marie Klimešová, Robert Krumphanzl, Pavla Pečinková, Miroslav Petříček, Terezie Pokorná, Maciej Ruczaj, Martin Šmok, Tereza Šnellerová, Jaromír Typlt, Marek Vajchr a další. Následovala podvečerní projekce: filmové záznamy vybraných rozhovorů s pamětníky komentoval Adam Drda. Pořádala Revolver Revue ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda a společností Post Bellum. U příležitosti Sympozia 8 vydává RR další číslo speciálních RR novin

Poslední RR večer roku 2018 byl zároveň poslední akcí redakce v Jindřišské 5. Uskutečnil se 11. prosince v Unijazzu, uvedeno bylo 100. nesamizdatového číslo RR (113/2018) a kniha Marka Vajchra Honba za smyslem

Vznikla nová limitovaná řada tašek s motivy z cyklu Viktora Karlíka Hlasy z podzemí (2013): s citátem Pavla Zajíčka „Stojíme nad propastí / jedna noha hnije v pasti“, Ivo Vodseďálka „Opilost je jistá troufalost“ a Jiřího Koláře „Slovo moderní je velmi staré“.

V Edici RR vyšlo:

 

2019

Redakce Revolver Revue sídlí od ledna 2019 na nové adrese: Hálkova 1406/2, Praha 2 – Nové Město, 120 00.

V lednu byly spuštěny nové webové stránky Revolver Revue. Jejich grafickou podobu navrhl Jan Čumlivski a realizoval je Jakub Sládek (Onkubator).

3. dubna bylo v Kavárně Liberál uvedeno 114. číslo Revolver Revue. Z rodinných dopisů L. F. Célina, které pro RR připravila a o nichž zde promluvila Anna Kareninová, četl herec Honza Hájek.

1. května proběhl v Divadle v Dlouhé ve spolupráci s Revolver Revue debatní večer cyklu Dlouhá cesta ke svobodě, jehož téma znělo Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie. Večerem provázel Adam Drda, který uvedl také filmové ukázky z rozhovorů ze sbírky o.p.s. Post Bellum na téma Normalizace – odlišné paměti, a šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Diskuse se zúčastnili i spisovatel a publicista Jaroslav Formánek a vedoucí vzdělávacích projektů o.p.s. Člověk v tísni Karel Strachota. Herečky Eva Hacurová a Marie Poulová přednesly dialogy ze Sofoklovy Élektry v režii Hany Burešové.

4. června se v Kavárně Liberál uskutečnil večer věnovaný 115. číslu Revolver Revue: Martin Pokorný, Petr Onufer a Marek Vajchr promluvili o esejistice T. S. Eliota, Hana Kosáková představila osud a dílo L. Dobyčina, Vladimír Drápal-Lábus uvedl velké interview, které pořídil s Liborem Krejcarem, četlo se i z Krejcarovy Jedné věty.

24. září proběhl v Kavárně Liberál večer, na němž bylo uvedeno 116. číslo Revolver RevueJedna věta Elišky Vlasákové. Robert Krumphanzl promluvil o pramenech k činnosti Jiřího Němce a o důvodech, proč se jí dnes zabývat, z Jedné věty četl herec Jan Vlasák. Večerem provedla Terezie Pokorná.

24. října uspořádala RR v prostorách FAMU celodenní konferenci věnovanou básnickému a kritickému dílu i společenskému působení Andreje Stankoviče: Stankovič (poezie – kritika – společnost). Své příspěvky přednesli Adam Drda, Martin Hybler, Michal Kosák, Petr Kotyk, Robert Krumphanzl, Terezie Pokorná, Petr Rezek, Tereza Šnellerová, Michael Špirit a Marek Vajchr. Vladimír Hendrich představil A. Stankoviče v audiovizuálních dokumentech. Následoval večer v Klubu FAMU, na němž o díle a osobnosti Andreje Stankoviče promluvili Jaromír Typlt a Lubor Dohnal. U příležitosti celodenního konference věnované A. Stankovičovi vydává redakce 6. číslo speciálních RR novin. Vznikla i limitovaná řada dámských a pánských trik s kresbou Andreje Stankoviče. (Fotoreportáže.)

1. prosince bylo v Klubu FAMU uvedeno 117. číslo Revolver Revue a romány Marlen Haushofer Zeď a Martina Ryšavého Zlaté vidění. Ukázky z nich četly herečky Gabriela Míčová a Ivana Uhlířová. (Fotoreportáž.)

Ve dnech 16. až 20. 12. se v redakci RR uskutečnil tradiční předvánoční prodej.

V Edici RR vyšlo:

 

2020

V roce 2020 završila Revolver Revue 35 let své existence. Nejen k tomuto výročí vydává plakát s motivem Pražského hradu.

21. ledna byla v Kavárně Liberál audiovizuální performancí Marka Vajchra představena jeho nová kniha Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace. (Fotoreportáž.)

13. února byla v Knihkupectví Ostrov uvedena kniha Viktora Karlíka Literatura / Literature. Promluvili Jiří Brabec, Michael Špirit a Marek Vajchr. (Fotoreportáž a proslovy vystupujících.)

23. června se v Café Montmartre uskutečnil večer s názvem „Dvakrát z Ruska“. Z textů J. I. Jaroslavské-Markonové a L. S. Petruševské četla herečka Ivana Uhlířová, promluvili Hana Kosáková a Tim Postovit.

15. září proběhl ve Skautském institutu večer věnovaný malíři Otakaru Slavíkovi, od jehož smrti uplynulo v roce 2020 deset let. O jeho díle i osobnosti promluvily Pavla Pečinková a Duňa Slavíková.

U příležitosti rozšířeného vydání knihy Miloslava Topinky o Jeanu Arthuru Rimbaudovi vznikla limitovaná edice trik s tiskem obálky Sezóny v pekle z roku 1873 se symbolickou cenou 1 frank.

Ve dnech 7. až 17. prosince proběhl v redakci RR tradiční předvánoční prodej.

V Edici RR vyšlo:

 

2021

15. června se ve Skautském institutu uskutečnil Večer básníků „Rimbaud + Topinka, Hruška + Ljuca“. Vystoupila Marie Málková a žijící autoři.

22. června proběhl v prostorách knihovny Libri prohibiti „RR večer Stankovičových“. O textech promluvili jejich editoři Lucie Bartoňová, Robert Krumphanzl a Michael Špirit, ukázky z nich četla herečka Ivana Uhlířová.

U příležitosti výstavy Viktora Karlíka LITERATURA. Plastiky a objekty 2012–2021 v DOXu (17. 9. 2021 – 9. 1. 2022) vydala redakce již 7. speciální číslo RR novin.

10. listopadu se ve vzducholodi Gulliver v holešovickém DOXu konal večer „Básně, zlomky a skici k Jeanu Arthuru Rimbaudovi“. Vystoupil Miloslav Topinka, rimbaudovský znalec a autor knihy „Vedle mne jste všichni jenom básníci“. Z jeho textů, překladů a dopisů svázaných s Rimbaudem četla Marie Málková.

17. listopadu byl U Sovových mlýnů před Museem Kampa odhalen cyklus Viktora Karlíka Hlasy z podzemí – litinové poklopy-kanály s citacemi Marcela Duchampa a třinácti vybraných básníků spjatých s Prahou (Kolář, Hanč, Hejda, Stankovič, Kabeš, Jirous, Vodseďálek, Bondy, Krchovský, Zajíček, Topolové a další).

8. prosince proběhl v DOXu večer „LITERATUROU Viktora Karlíka s literárními historiky, kritiky a překladateli“. O Karlíkových dílech promluvili Michael Špirit, Marek Vajchr a Petr Onufer. (Fotoreportáž a proslov Petra Onufera.)

14. prosince se v Café Montmartre uskutečnil závěrečný večer sezóny: o knize Šamanský růženec Ondřeje Sekaniny za přítomnosti autora promluvil Jaromír Typlt a ukázku přečetla Libuše Heczková. Představeno byly také 125. číslo Revolver Revue a další nové tituly z Edice RR: Město En a jiné prózy L. Dobyčina a Tundra a smrt Martina Ryšavého. (Fotoreportáž.)

Ve dnech 15. až 22. prosince proběhl v redakci RR tradiční předvánoční prodej.

Ve výročních cenách Nadace Český literární fond za literaturu 2020 obdržel první ocenění Miloslav Topinka za knihu o Arthuru Rimbaudovi „Vedle mne jste všichni jenom básníci“, která vyšla v Edici RR v grafické úpravě Josefiny Karlíkové. Kniha získala 1. místo v kategorii Krásná literatura i v soutěži Nejkrásnější české knihy roku.

 • Vyšlo 122., 123., 124.125. číslo Revolver Revue a 7. (Viktor Karlík – LITERATURA) speciální číslo RR novin. 

V Edici RR vyšlo:

 

2022

2. února byla v pražském Knihkupectví Ostrov uvedena kniha Strašidelné Čechy Otty von Graben zum Stein a Marka Vajchra, která vyšla s ilustracemi Chrudoše Valouška a v grafické úpravě Josefiny Karlíkové. O knize promluvila Edita Onuferová a ukázka z ní zazněla v podání Marka Vajchra a Zdeňka „Hmyzáka“ Nováka. Fotoreportáž zde.

22. února se ve Vinohradském pivovaru uskutečnil večer věnovaný prvnímu českému knižnímu výboru z L. Dobyčina Město En a jiné prózy a novému románu Tundra a smrt, jehož autor Martin Ryšavý pohovořil také o zápiscích svého otce Mikoláše. Dále vystoupila editorka a překladatelka Hana Kosáková, četl herec Kajetán Písařovic a k tanci i poslechu zahrála kapela Santa Morella Band. Fotoreportáž zde.

31. března proběhl v Kině Přítomnost Velký večer RR spojený s předáváním prestižní Ceny Revolver Revue tvůrcům filmu Lidi krve. V rámci slavnostního předání, které proběhlo po speciální projekci filmu, pronesl laudatio filosof Miroslav Petříček, poté vystoupil hudebník Tomáš Vtípil. Fotoreportáž zde.

20. května byla v sále kavárny Café V lese uvedena básnická sbírka Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ, která vyšla k nedožitým pětapadesátým narozeninám Jany Frankové Doležalové (21. 5. 1967 – 18. 6. 2021). Vystoupil Dismanův rozhlasový dětský soubor a na trumpetu zahrál Josef Kroutvor ml.

22. září proběhl v Kavárně Na Boršově večer věnovaný knize Ovladač Adama Geberta, ukázku četl herec Miloslav König a promluvil její autor. O novém překladu Pusté země T. S. Eliota u příležitosti výročí 100 let od prvního vydání hovořil Petr Onufer a Martin Pokorný. Večerem provedli Terezie Pokorná a Marek Vajchr. Fotoreportáž zde.

19. října bylo v Kavárně Na Boršově představeno v pořadí již osmé vydání speciálních RR novin, věnované tématu Válka a ruská kultura. Večerem, na němž vystoupil Marek Vajchr a při němž zazněly ukázky z děl Josepha Conrada a L. Dobyčina v podání herce Jana Vlasáka, provedla Terezie Pokorná. Fotoreportáž zde

22. listopadu byly za hojné účasti návštěvníků všech generací v Café Club Míšeňská uvedeny tři nové knihy: Vratislav Färber četl ze své Jedné věty, výbor z kritických reflexí Roberta Krumphanzla s názvem Otevřené možnosti uvedl Alexander Matoušek, autor četl ukázku, básnickou sbírku Mater speciosa, která vyšla v česko-francouzském znění, představil Marek Vajchr, potom z ní četli autor Jean-Gaspard Páleníček a spoluautor českého překladu Ivan Matoušek s přispěním Terezie Pokorné. Večerem provázela Edita Onuferová. Fotoreportáž zde

15. prosince proběhl v kavárně Souterrain Vánoční večer Revolveru, který byl věnován dvěma novinkám: knize Umřel Brežněv výtvarnice a básnířky Dagmar Urbánkové a prozaickému debutu Tenká kniha saxofonisty Jiřího Jelínka. Večerem provedla Terezie Pokorná a Marek Vajchr, ukázky z knih zazněly v podání divadelníků Ivany Uhlířové a Jakuba Gottwalda, na závěr večera vystoupila hudební formace Johannes Benz (Jan Foukal a Albert Romanutti). Fotoreportáž zde

Od 1. června do 10. října si bylo možné na výstavě v Café NONA na pražské Národní třídě historii Revolver Revue, která vznikla v roce 1985 jako samizdat, připomenout prostřednictvím vybraných obálek časopisu, na nichž se kromě Viktora Karlíka a Ondřeje Přibyla podíleli Karel Cudlín, Marek Hlupý Kapler, Luděk Kubík a Joska Skalník. 

Cenu Revolver Revue za rok 2021 obdržel tvůrčí tým filmu Lidi krve: Miroslav Bambušek (scénář a režie), Saša Dlouhý (produkce), Jakub Halousek (kamera), Kristián Suda (dramaturg), Tomáš Vtípil (hudba), Zuzana Bambušek Krejzková (kostýmy a masky), Jan Daňhel (střih), Josef Bolf (výtvarník), herci Miloslav König, Karel Dobrý, Miloslav Mejzlík, Juraj Bača, Tereza Hofová, Jakub Gottwald, Jiří Černý, Jakub Folvarčný, Tomáš Bambušek a další. Předána byla 31. března na Večeru RR v Kině Přítomnost, mimo jiné v podobě bronzové plakety od Viktora Karlíka, po speciální projekci filmu.

Cenu Otokara Fischera v kategorii českojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdržel Marek Vajchr za komentovanou edici Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy. Dva tituly v grafické úpravě Josefiny Karlíkové získaly ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy: I. místo v kategorii katalogy obdržely noviny LITERATURA Viktora Karlíka, vydané u příležitosti stejnojmenné výstavy v pražském DOXu, II. místem byly v kategorii krásná literatura oceněny opět Strašidelné Čechy Marka Vajchra a Otty von Graben zum Stein s ilustracemi Chrudoše Valouška. 

V Edici RR vyšlo:

2023

12. ledna se v Kavárně Na Boršově uskutečnil komponovaný literární RR večer: osobnost a dílo Gertrudy Urzidilové představili v portrétu a překladu Věra Koubová a Miloš Doležal, o dvou nedávno vydaných rukopisech W. S. Burroughse hovořil překladatel Josef Rauvolf a úryvky z nich přečetl Jakub Gottwald a na závěr vystoupil Jiří Pelán, který promluvil o svém novém překladu Chimér Gérarda de Nerval a rovněž z něj přečetl ukázky – ve francouzském originálu je přednášel Jean-Gaspard Páleníček. Večerem provedly Edita Onuferová a Terezie Pokorná. Fotoreportáž zde.

4. dubna se v Café Club Míšeňská uskutečnil Večer RR, při němž ilustrátor a tatér David Dolenský komentoval některé své návrhy inspirované estetikou tradičního tetování, poté za neméně pozorného zájmu publika Jaromír Typlt promluvil o životě a díle spisovatele Josefa Kocourka – od jehož předčasné smrti letos uplynulo na konci března 2023 devadesát let –, vystoupil také Vít Ondráček. Večerem provedla Edita Onuferová. Fotoreportáž zde.

23. května se v Čítárně Unijazz za hojné účasti uskutečnilo setkání věnované dvěma mimořádným osobnostem a protagonistům dvou rozsáhlých bloků Revolver Revue č. 131: hudebníkovi a básníkovi Filipu Topolovi (1965–2013), od jehož smrti uplynulo v roce 2023 deset let, a francouzskému vydavateli české beletrie a básníkovi Cédricu Demangeotovi (1974–2021). Z Demangeotovy korespondence četli překladatelé Jean-Gaspard Páleníček a Petr Zavadil; po Topolově juvenilní povídce Co se vrací… v podání divadelníka Jakuba Gottwalda následovala projekce fotografií Filipa Topola, již připravil a komentoval Viktor Karlík. Večerem provedla Terezie Pokorná. Fotoreportáž zde.

8. června uspořádala RR Poctu železničnímu mostu. Na večerním setkání na lodi (A)VOID Floating Gallery byly kromě jiného představeny speciální RR noviny věnované právě pražskému železničnímu mostu, vystoupili Viktor Karlík, Michael Špirit, Pavel Štorch a Adam Drda či J. H. Krchovský. Fotoreportáž zde.

23. června uspořádala RR v kostele sv. Vavřince scénické čtení z astrální komedie Marka Vajchra a Otty von Graben zum Stein Strašidelné Čechy, která vyšla s ilustracemi Chrudoše Valouška v Edici RR – a to v režii, dramaturgii a na základě scénáře divadelnice Ivany Uhlířové a grafické designérky a divadelnice Josefiny Karlíkové. Účinkovali Michal Kern, Kryštof Krhovják, Tomáš Mitura a Kajetán Písařovic, s varhanním doprovodem Tomáše Hrubiše.

26. září byla v Kavárně Na Boršově uvedena kniha Oplocený čas (Vzpomínky politického vězně). V úvodu večera zazněla řeč Františka Wiendla, potom ukázku z knihy četli herec Jan Vlasák a její editor a jeden z autorů Jan Wiendl. S ním na závěr proběhla beseda, kterou moderovala Edita Onuferová. Večerem provedla Terezie Pokorná. Fotoreportáž a přepis projevu Františka Wiendla zde.

9. listopadu byla v Kavárně Na Boršově uvedena kniha Metafyzický kurník francouzského bohemisty Xaviera Galmiche, vydaná v překladu Jeana-Gasparda Páleníčka v Edici RR. O knize promluvili literární historička Libuše Heczková a literární historik a překladatel Jiří Pelán, po ukázce v podání autora a překladatele následovala beseda. Večerem provedla Terezie Pokorná. Fotoreportáž zde.

Revolver Revue se v roce 2023 zúčastnila veletrhů Svět knihy (11.–14. května), Art Book Fair (16.–17. září) a letního (10. června) i zimního Knihexu (16.–17. prosince). Ve dnech 18. až 21. prosince proběhl v redakci RR tradiční předvánoční prodej.

Sbírka Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ obdržela Cenu MAGNESIA LITERA 2023 v kategorii Kniha roku.

V Edici RR vyšlo: