Ladislav NOVÁK

LADISLAV NOVÁK (1925–1999), malíř a spisovatel, představitel surrealismu. Psal konkrétní a fónickou poesii, ve výtvarném projevu uplatňoval techniku tzv. froasáže.

Revolver Revue č. 39/1999 přinesla sérii kreseb a textů, č. 41/1999 čtyři básně z ledna a února 1999 a autorovu vzpomínku na Ladislava Dvořáka (v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“).