Karel CUDLÍN

KAREL CUDLÍN (nar. 1960) studoval v letech 1983–1987 katedru umělecké fotografie na pražské FAMU, poté spolupracoval s časopisy a novinami (Mladý svět, Lidové noviny, Prostor ad.). Od roku 1996 na volné noze. V roce 1998 vydal v nakladatelství Argo spolu J. Marcem knihu Izrael 50, v roce 2001 vyšla jeho monografie v nakladatelství Torst. Vystavoval doma i v zahraničí. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2007.

Pro Revolver Revue vytvořil desítky portrétů jejích autorů. Kromě toho publikoval v č. 17/1991 fotografie maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–1991, v č. 38/1998 snímky z 90. let pořízené na Sinaji, Ukrajině a v Praze, při odchodu sovětské armády z Československa a dále fotografie z Jabločka, Polska a Jerusaléma. V č. 20/1992 je otištěna Cudlínova odpověď na anketu RR Umění a obživa, v č. 26/1994 jeho text o tom, jak začal fotit lidi pracující s mrtvolami, doprovozený snímky. Do č. 49/2002 přispěl fotografiemi Vysočan. V č. 58/2005 je představen v rámci pravidelné rubriky Nové práce. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním své volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.