Gertruda GRUBEROVÁ - GOEPFERTOVÁ

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ (nar. 1924), výtvarnice, básnířka a prozaička, maturovala v roce 1943 na gymnasiu v Kyjově, do roku 1945 byla totálně nasazena v kyjovské sklárně. Po válce studovala na UMPRUM v Praze (1946–1949), nejdříve v ateliéru  Františka Tichého, poté u Antonína Strnadla. V roce 1949 získala prázdninové stipendium na litografickou praxi v Curychu. Do Československa se tehdy již nevrátila a společně s manželem Leo Gruberem, který uprchl z Čech, se přestěhovala do Francie. V Paříži nastoupila na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. V roce 1952 odešla do Mnichova, kde její manžel pracoval jako redaktor v Rádiu Svobodná Evropa. Od roku 1979 žije v Rosenheimu.

Revolver Revue č. 39/1999 publikovala blok, který obsahuje výňatky z autorčiny korespondence a vyprávění (připravil Miloš Doležal) a je doplněn reprodukcemi jejích výtvarných děl.