David NĚMEC

DAVID NĚMEC (nar. 1961 v Praze) patří k výtvarníkům tzv. druhé generace českého undergroundu. V roce 1979, po uvěznění rodičů Dany a Jiřího Němcových, podepsal Chartu 77. Vyučil se uměleckým pasířem, v roce 1982 maturoval na večerní nástavbě a absolvoval zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, kam nebyl přijat. Pracoval jako topič (1983–1995), od roku 1995 jako počítačový grafik, v letech 1997–1998 se podílel na vytváření programu pro dyslektiky, od roku 1998 je jako grafik zaměstnán v týdeníku Respekt. Od poloviny sedmdesátých až do konce omdesátých let vystavoval samostatně i v rámci kolektivních výstav výhradně v soukromých či pro veřejnost uzavřených prostorách. První samostatnou výstavu přístupnou širší veřejnosti měl v roce 1989 v pražském Junior klubu Na Chmelnici. Od roku 1989 vystavuje v Čechách i v zahraničí.

Revolver Revue č. 20/1992 otiskla Němcovu odpověď na anketu Umění a obživa, v č. 33/1997 byl vedle ukázek z jeho tvorby také rozhovor, který s ním vedli V. Karlík a T. Pokorná o pověstném bytě Němcových v Ječné ulici. V č. 40/1999 vyšla v rámci obsáhlého bloku Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989) i Němcova vzpomínka na stejnojmennou klíčovou výstavu. RR č. 90/2013 představila jeho pracovní prostory v rámci cyklu Ateliéry. Jeho práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).