Stankovič (poezie – kritika – společnost)

Celodenní konference věnovaná básnickému a kritickému dílu i společenskému působení Andreje Stankoviče se uskutečnila ve čtvrtek 24. října 2019 v prostorách FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1). Následoval Večer RR, který se konal v Klubu FAMU od 19 hodin. Fotoreportáže zde.  

 

Konference Stankovič
24. října, 2019

„Největší problém dneška / je udržet v kleci ježka.“

FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1, místnost č. 124 / 1. patro

10.00
Zahájení ( Terezie Pokorná)

I.
10.05-11.35, moderuje Marek Vajchr

  • Robert Krumphanzl – „...stačí jen, abych jako mim / odevzdal duši očim svým“  (Básně Andreje Stankoviče aneb Jak a kudy ke smyslu)
  • Michal Kosák – Grafická podoba básní jako textologický problém (případ A. Stankoviče)
  • Michael Špirit – Fúze (Poznámky ke spojování)

Diskuse
Přestávka  

II.
12.30-14.30, moderuje Michael Špirit

  • Martin Hybler – Etické a estetické aspekty v Stankovičově kritické tvorbě
  • Petr Rezek – Kamarádšoft jako jinakost?
  • Terezie Pokorná – „Není mou vinou, že se fikce a život setkávají a mísí“
  • Marek Vajchr – Stankovičovy kritické licence

Diskuse
Přestávka

III.
14.45-16.15, moderuje Robert Krumphanzl

  • Petr Kotyk – Andrej Stankovič v audiovizuálních záznamech uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
  • Tereza Šnellerová – „Vydavatelský romantismus“ – A. Stankovič o díle Josefa Floriana
  • Adam Drda – Stankovič v novinách 

Diskuse
Přestávka

16.30

Vladimír Hendrich – Andrej Stankovič v audiovizuálních dokumentech

+

19.00
Večer Revolver Revue
Klub FAMU

Básně Andreje Stankoviče čte a komentuje Jaromír Typlt
Lubor Dohnal vzpomíná na Andreje Stankoviče a promítá

Diskuse
Volná společenská zábava

Pořádá Revolver Revue v prostorách FAMU s finanční podporou Ministerstva kultury ČR,  Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 1, jež je spolupořadatelem.

 

Ohlasy: